La Vie Logo

La Vie

De Chinese geneeskunde

Behandeling

De Chinese geneeskunde

De beschrijving van de traditionele Chinese geneeskunde (TCG) benadrukt opnieuw de holistische benadering van gezondheid en welzijn, waarbij het energetische en emotionele niveau centraal staat. Het meridiaansysteem, dat een netwerk van energiekanalen door het lichaam vormt, wordt beschouwd als essentieel voor het handhaven van een evenwichtige stroom van levensenergie, genaamd “qi”.

Holistische benadering van gezondheid in de traditionele chinese geneeskunde

Het concept van yin en yang speelt een cruciale rol in het begrijpen van de dynamiek en balans van het energetische systeem. Een verstoring in deze balans, waarbij er te veel yang (actieve, uitgaande energie) of te veel yin (passieve, ontvangende energie) aanwezig is, kan leiden tot gezondheidsproblemen. Het doel van de behandeling is om deze yin-yang balans te herstellen door energetische blokkades op te sporen en te verhelpen.

Acupunctuur, een van de meest bekende praktijken binnen TCG, omvat het inbrengen van naalden op specifieke punten langs de meridianen om de stroom van qi te herstellen en het lichaam in balans te brengen. In de praktijk maak ik hier geen gebruik van. Wel van Moxa behandelingen. Daarnaast worden Chinese kruiden gebruikt om de behandeling te ondersteunen en de energetische balans te herstellen.

Door te focussen op zowel het energetische als het fysieke lichaam, biedt de traditionele Chinese geneeskunde een holistische benadering van gezondheid en welzijn, waarbij zowel de lichamelijke symptomen als de onderliggende energetische onevenwichtigheden worden aangepakt.

Chinese Geneeskunde

Google reviews

Wat zeggen mijn cliënten

Google Reviews

FAQ

Veelgestelde vragen

Natuurgeneeskunde is een holistische benadering van gezondheidszorg die uitgaat van het zelfgenezend vermogen van de mens.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke therapieën zoals voeding, kruiden, acupunctuur, homeopathie en levensstijlaanpassingen om de gezondheid te bevorderen en ziekten te voorkomen of behandelen.

Natuurgeneeskunde gaat uit van het principe dat het lichaam het vermogen heeft zichzelf te genezen. De focus ligt op het identificeren en behandelen van de onderliggende oorzaken van gezondheidsproblemen in plaats van alleen de symptomen te bestrijden.

Gangbare therapieën in natuurgeneeskunde omvatten voedingsadvies, kruidengeneeskunde, homeopathie, acupunctuur, fysieke therapie, natuurlijke supplementen, en levensstijlaanpassingen zoals stressmanagement en slaaphygiëne.

In de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt de gezondheid van een individu gezien als het resultaat van de harmonie en balans tussen verschillende aspecten van het lichaam, zoals Yin en Yang, de vijf elementen (hout, vuur, aarde, metaal en water) en de circulatie van vitale energie genaamd "Qi" door de meridianen van het lichaam. Ziekte wordt beschouwd als een verstoring van deze balans, en TCM-beoefenaars streven ernaar om de harmonie te herstellen door de natuurlijke energiestromen van het lichaam te beïnvloeden.

Homeopathie is een alternatieve geneeswijze die gebaseerd is op het principe van "gelijksoortigheid" - het idee dat een stof die symptomen bij een gezond persoon veroorzaakt, in kleine hoeveelheden dezelfde symptomen kan genezen bij een zieke persoon. Homeopathische geneesmiddelen worden gebruikt om een breed scala aan aandoeningen te behandelen.