La Vie Logo

La Vie

Germaanse Geneeskunde

Behandeling

Germaanse Geneeskunde

De Germaanse Geneeskunde, ontwikkeld door Dr. Ryke Geerd Hamer, stelt dat lichamelijke symptomen het gevolg zijn van een biologisch conflict, een emotionele schok of trauma dat een specifiek hersengebied beïnvloedt. Deze conflicten zouden volgens Hamer een evolutionaire oorsprong hebben en zijn gerelateerd aan overlevingsmechanismen die teruggaan naar de tijd van onze voorouders.

Een inleiding tot de vijf biologische natuurwetten van de Germaanse Geneeskunde

Volgens de Germaanse Geneeskunde zijn er vijf biologische natuurwetten die de basis vormen van het genezingsproces. Deze wetten beschrijven hoe het lichaam reageert op conflicten en hoe de genezing plaatsvindt. Een van de fundamentele principes is dat elk biologisch conflict een specifiek orgaan of weefsel beïnvloedt, wat leidt tot een specifiek symptoom of ziekte.

Een ander belangrijk aspect van de Germaanse Geneeskunde is de benadering van de psyche en het lichaam als één geheel. Emotionele stress en trauma’s worden beschouwd als direct verbonden met fysieke symptomen en ziekten. Volgens deze benadering is het essentieel om zowel de psychologische als de fysiologische aspecten van een individu te behandelen om volledige genezing te bereiken.

De vijf biologische natuurwetten in het kort:

  1. Wet van het Conflictinslag: Elk biologisch conflict veroorzaakt een specifieke fysieke reactie in het lichaam, afhankelijk van het type conflict en het getroffen hersengebied. Deze reactie kan variëren van celveranderingen tot orgaanaanpassingen.
  2. Wet van de Twee Fasen: Na het conflict volgt het lichaam een voorspelbaar genezingsproces dat verloopt in twee fasen: een conflict-actieve fase waarin het lichaam zich aanpast aan de stress, gevolgd door een genezingsfase waarin het lichaam herstelt en geneest.
  3. Wet van de Ontwikkeling van Ziektesymptomen: Tijdens de conflict-actieve fase manifesteert het lichaam specifieke symptomen die zijn gerelateerd aan het type conflict en het getroffen weefsel. Deze symptomen hebben een biologische zin en zijn onderdeel van het aanpassingsproces van het lichaam.
  4. Wet van de Ontwikkeling van Microben: Microben, zoals bacteriën, virussen en schimmels, spelen een rol bij het genezingsproces en verschijnen op specifieke locaties in het lichaam om te helpen bij de afbraak en eliminatie van aangepast weefsel.
  5. Wet van de Epileptoïde Crisis: Sommige genezingsprocessen kunnen gepaard gaan met een korte periode van symptoomverergering, bekend als een epileptoïde crisis. Dit is een natuurlijke reactie van het lichaam en duidt op een intensivering van het genezingsproces.

Deze wetten bieden een raamwerk om de relatie tussen emotionele trauma’s, fysieke symptomen en het genezingsproces te begrijpen volgens de principes van de Germaanse Geneeskunde.

Voor meer informatie: https://www.germaansegeneeskunde.nl

Google reviews

Wat zeggen mijn cliënten

Google Reviews

FAQ

Veelgestelde vragen

Natuurgeneeskunde is een holistische benadering van gezondheidszorg die uitgaat van het zelfgenezend vermogen van de mens.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke therapieën zoals voeding, kruiden, acupunctuur, homeopathie en levensstijlaanpassingen om de gezondheid te bevorderen en ziekten te voorkomen of behandelen.

Natuurgeneeskunde gaat uit van het principe dat het lichaam het vermogen heeft zichzelf te genezen. De focus ligt op het identificeren en behandelen van de onderliggende oorzaken van gezondheidsproblemen in plaats van alleen de symptomen te bestrijden.

Gangbare therapieën in natuurgeneeskunde omvatten voedingsadvies, kruidengeneeskunde, homeopathie, acupunctuur, fysieke therapie, natuurlijke supplementen, en levensstijlaanpassingen zoals stressmanagement en slaaphygiëne.

In de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt de gezondheid van een individu gezien als het resultaat van de harmonie en balans tussen verschillende aspecten van het lichaam, zoals Yin en Yang, de vijf elementen (hout, vuur, aarde, metaal en water) en de circulatie van vitale energie genaamd "Qi" door de meridianen van het lichaam. Ziekte wordt beschouwd als een verstoring van deze balans, en TCM-beoefenaars streven ernaar om de harmonie te herstellen door de natuurlijke energiestromen van het lichaam te beïnvloeden.

Homeopathie is een alternatieve geneeswijze die gebaseerd is op het principe van "gelijksoortigheid" - het idee dat een stof die symptomen bij een gezond persoon veroorzaakt, in kleine hoeveelheden dezelfde symptomen kan genezen bij een zieke persoon. Homeopathische geneesmiddelen worden gebruikt om een breed scala aan aandoeningen te behandelen.